Jornades ITEAF a Lleida ciutat i Amposta

Els dies hàbils de les festes nadalenques, abans de fi d’any, la nostra unitat mòbil ha estat realitzant inspeccions ITEAF a Lleida ciutat i voltants, i a la localitat d’Amposta (Montsià) i contorns.

En les inspecions realitzades a Lleida capital, s’han visitat diferents indrets de les partides de l’Horta de Lleida per poder atendre als diferents titulars dels equips. Les inspeccions a Amposta han estat organitzades en col·laboració amb la gestoria del Sr. José Callarisa.

Aquestes jornades han permés la inspecció d’equips de diferent tipologia i singularitat.