Inspeccions ITEAF a Fruitona (Aitona)

Del dia 1 al dia 12 de desembre la unitat mòbil ITEAF de Prevencontrol ha portat a terme les inspeccions dels equips d’aplicació de fitosanitaris dels socis de la SCCL del Camp de Sant Gaietà d’Aitona (Fruitona). Tot i que s’ha donat alguna inspecció desfavorable els defectes s’han pogut subsanar durant el periode en el que la unitat mòbil ha estat fent les inspecció i el balanç final ha estat d’un 100 % d’inspeccions favorables ja sigui en la primera o en la segona inspecció.

Els socis de Fruitona es troben adherits a Producció Integrada, en la que la periodicitat de les inspeccions es de 4 anys.

La totalitat dels equips inspeccionat han estat equips hidropneumàtics (atomitzadors) utilitzats en cultius d’arbres de fruita dulça.