Jornada demostració ITEAF – Fira Sant Josep de Mollerussa

El proper dia 12 de març, la unitat ITEAF de Prevencontrol estarem presents en la Jornada de demostració d’equips d’aplicació de fitosanitaris per a conreus extensius i d’estacions ITEAF, enmarcada en la 143a Fira de Sant Josep de Mollerussa.

En aquesta jornada que es celebrará a la localitat d’Ivars d’Urgell es portarà a terme una demostració en camp dels diferents equips d’aplicació de fitosanitaris, així com la presentació i exposició de les estacions ITEAF, i entre elles la de Prevencontrol.

cartell demo Ivars

PrevenControl és la primera empresa catalana acreditada com a entitat inspectora d’equips d’aplicació de fitosanitaris

La companyia d’inspecció i consultoría PrevenControl ha aconseguit l’acreditació com a la primera entitat catalana habilitada per a efectuar la inspecció d’equips d’aplicació fitosanitària, ITEAF.

PrevenControl inicia una nova unitat de negoci en el camp de la inspecció, a partir de la transposició de la Directiva Europea que estableix el marc d’actuació comunitari per a aconseguir un ús sostenible dels pesticides.

L’objectiu de la inspecció periòdica d’aquest tipus d’equips és el d’avaluar l’estat i funcionament dels mateixos per a aconseguir una correcta aplicació fitosanitària en els cultius agrícoles.

Abans de finalitzar el 2016, tots els equips d’aplicació de productes fitosanitaris hauran d’haver passat, al menys una vegada, per una ITEAF.

PrevenControl disposa d’un equip tècnic amb àmplia experiència en l’avaluació d’equips de tractaments fitosanitaris, perfectament format per al desenvolupament de l’activitat de ITEAF, així com d’una unitat mòbil d’última generació que es desplaça als diferents emplaçaments agrícoles per a efectuar les inspeccions en camp.

Per a més informació, pot fer-nos arribar la seva consulta a la secció de contacte d’aquesta mateixa web.