Publicació Ordre reguladora de les ITEAF a Catalunya

El passat dimecres dia 30/12/2015 es va publicar, per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Ordre ARP/372/2015 d’inspeccions periòdiques d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

Es una normativa derivada del RD 1702/2011 de 18 de novembre, relatiu a inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris i de la Directiva Europea 2009/128/CE d’us sostenible de plaguicides, i es la ordre reguladora de les ITEAF a Catalunya

Estableix i regula per al territori català, entre d’altres coses, la determinació dels equips d’aplicació de fitosanitaris que cal inspeccionar, la prioritat i periodicitat d’aquestes inspeccions, l’autorització de les estacions ITEAF, els criteris per a la realització d’inspeccions, i el règim sancionador d’acord a la Llei 43/2002 de sanitat vegetal

En els següents links us podeu descarregar en pdf tant la ordre reguladora com Llei amb el règim sancionador:

Programa Inspeccions ITEAF a Catalunya

Aquest mes d’abril el Centre de Mecanització Agrària del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat el Programa d’Inspeccions dels Equips d’Aplicació de Fitosanitaris a Catalunya. En ell s’estableix el calendari que s’ha de portar per comarques per poder portar a terme les inspeccions ITEAF obligatòries al parc de maquinària d’aplicació de fitosanitaris de Catalunya tal com fixa el RD 1702/2011.

En aquest programa es distribueixen les actuacions per comarques i trimestres de la següent manera

mapa fitos

2on trimestre de 2015 (abril a Juny 2015):

  • Alt Penedès, Garrigues, Anoia, Conca de Barberà, Segarra, Solsonés i Urgell

3er trimestre de 2015 (juliol a setembre 2015):

  • Baix Ebre i Montsià

4art trimestre de 2015 (octubre a desembre 2015):

  • Baix Empordà, Baix Penedès, Gironés, Noguera, Pla d’Urgell, Priorat i Segrià.

1er trimestre de 2016 (gener a març 2016):

  • Alt Camp, Alt Empordà, Baix Camp, Barcelonés, Maresme, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Segrià.

2on trimestre de 2016 (abril a juny 2016):

  • Alt Urgell, Alta Ribagorça, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Cerdanya, Garraf, Garrotxa, La Selva, Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Ripollés, Tarragonés, Vall d’Aran, Vallès Oriental i Vallès Occidental

Per més informació podeu consultar el Full informatiu del programa d’inspeccions, o la web del Centre de Mecanització Agrària.

Jornada demostració ITEAF – Fira Sant Josep de Mollerussa

El proper dia 12 de març, la unitat ITEAF de Prevencontrol estarem presents en la Jornada de demostració d’equips d’aplicació de fitosanitaris per a conreus extensius i d’estacions ITEAF, enmarcada en la 143a Fira de Sant Josep de Mollerussa.

En aquesta jornada que es celebrará a la localitat d’Ivars d’Urgell es portarà a terme una demostració en camp dels diferents equips d’aplicació de fitosanitaris, així com la presentació i exposició de les estacions ITEAF, i entre elles la de Prevencontrol.

cartell demo Ivars

Prevencontrol ITEAF en la reunió del grup de treball del MAGRAMA

Prevencotrol, SA com a entitat ITEAF acreditada va ser convidada i va participar en la reunió anual del grup de treball del MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, que aquest any es va celebrar a les instal·lacions del campus de la Universitat de Zaragoza a la localitat d’Osca. En aquesta reunió es van tractar temes estretament relacionats amb la gestió, problematiques, criteris i plans de futurs de les inspeccions tècniques dels equips d’aplicació de fitosanitaris, a nivell nacional.

Jornades ITEAF a Lleida ciutat i Amposta

Els dies hàbils de les festes nadalenques, abans de fi d’any, la nostra unitat mòbil ha estat realitzant inspeccions ITEAF a Lleida ciutat i voltants, i a la localitat d’Amposta (Montsià) i contorns.

En les inspecions realitzades a Lleida capital, s’han visitat diferents indrets de les partides de l’Horta de Lleida per poder atendre als diferents titulars dels equips. Les inspeccions a Amposta han estat organitzades en col·laboració amb la gestoria del Sr. José Callarisa.

Aquestes jornades han permés la inspecció d’equips de diferent tipologia i singularitat.

Setmana d’inspeccions a Miralcamp i Pinós

La setmana del 15 al 19 de desembre la unitat mòbil ITEAF de Prevencontrol ha estat realitzant inspeccions d’equips d’aplicacions de fitosanitaris a les localitats de Miralcamp (El Pla d’Urgell) i de Pinós (Solonès).

Les jornades d’inspecció portades a terme a Miralcamp es van organitzar en col·laboració amb la Cooperativa Agrària de Miralcamp SCCL per als equips d’aplicació dels seus socis, i les de Pinós amb col·laboració amb l’Ajuntament d’aquest municipi per als equips de tots els veïns del mateix.

Tot i que el temps no va acompanyar massa, es van poder realitzar inspeccions tant a equips hidràulics (com barres per a cereal o d’aplicació d’herbicida a fruiters) com hidropneumàtics (atomitzadors) de diferents característiques.

Inspeccions ITEAF a Fruitona (Aitona)

Del dia 1 al dia 12 de desembre la unitat mòbil ITEAF de Prevencontrol ha portat a terme les inspeccions dels equips d’aplicació de fitosanitaris dels socis de la SCCL del Camp de Sant Gaietà d’Aitona (Fruitona). Tot i que s’ha donat alguna inspecció desfavorable els defectes s’han pogut subsanar durant el periode en el que la unitat mòbil ha estat fent les inspecció i el balanç final ha estat d’un 100 % d’inspeccions favorables ja sigui en la primera o en la segona inspecció.

Els socis de Fruitona es troben adherits a Producció Integrada, en la que la periodicitat de les inspeccions es de 4 anys.

La totalitat dels equips inspeccionat han estat equips hidropneumàtics (atomitzadors) utilitzats en cultius d’arbres de fruita dulça.

PrevenControl obté l’acreditació com a ITEAF per a prestar serveis a la comunitat d’Aragó

El Departamento de Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente del Govern d’Aragó autoritza a l’empresa PrevenControl l’inici de l’activitat com a estació d’Inspecció Tècnica dels Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF) per a la inspecció periódica en aqueta comunitat autònoma d’aquests equips, referenciats en l’article 3 del RD 1702/2011, de 18 de novembre, i pel que s’inclou en el cens d’estacions ITEAF de Catalunya.

 

Per a rebre més informació o sol·licituds d’ITEAF es poden dirigir a www.iteafprevencontrol.com

Prevencontrol participa en la Jornada tècnica sobre ITEAF a Santa Barbara (Montsià)

El proper dia 20 de novembre el JARC del Baix Ebre, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Barbara i PrevenControl organitza una Jornada Tècnica sobre Autocontrol i inspecció obligatoria dels equips d’aplicació de fitosanitaris. Aquesta jornada està emmarcada dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica 2014 de RuralCat de la Generalitat de Catalunya

PrevenControl participa activament en aquesta jornada aportant com a ponent de la xerrada tècnica al seu inspector ITEAF Marc Burgués Coma

 

IMG_4421.PNG