PrevenControl obté l’acreditació com a ITEAF per a prestar serveis a la comunitat d’Aragó

El Departamento de Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente del Govern d’Aragó autoritza a l’empresa PrevenControl l’inici de l’activitat com a estació d’Inspecció Tècnica dels Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF) per a la inspecció periódica en aqueta comunitat autònoma d’aquests equips, referenciats en l’article 3 del RD 1702/2011, de 18 de novembre, i pel que s’inclou en el cens d’estacions ITEAF de Catalunya.

 

Per a rebre més informació o sol·licituds d’ITEAF es poden dirigir a www.iteafprevencontrol.com

PrevenControl és la primera empresa catalana acreditada com a entitat inspectora d’equips d’aplicació de fitosanitaris

La companyia d’inspecció i consultoría PrevenControl ha aconseguit l’acreditació com a la primera entitat catalana habilitada per a efectuar la inspecció d’equips d’aplicació fitosanitària, ITEAF.

PrevenControl inicia una nova unitat de negoci en el camp de la inspecció, a partir de la transposició de la Directiva Europea que estableix el marc d’actuació comunitari per a aconseguir un ús sostenible dels pesticides.

L’objectiu de la inspecció periòdica d’aquest tipus d’equips és el d’avaluar l’estat i funcionament dels mateixos per a aconseguir una correcta aplicació fitosanitària en els cultius agrícoles.

Abans de finalitzar el 2016, tots els equips d’aplicació de productes fitosanitaris hauran d’haver passat, al menys una vegada, per una ITEAF.

PrevenControl disposa d’un equip tècnic amb àmplia experiència en l’avaluació d’equips de tractaments fitosanitaris, perfectament format per al desenvolupament de l’activitat de ITEAF, així com d’una unitat mòbil d’última generació que es desplaça als diferents emplaçaments agrícoles per a efectuar les inspeccions en camp.

Per a més informació, pot fer-nos arribar la seva consulta a la secció de contacte d’aquesta mateixa web.

PrevenControl participa en les jornades de treball MAGRAMA a Bilbao

IMG_2908

Prevencontrol ha tingut la oportunitat de participar en la reunió anual 2014 del Grup de Treball de Fitosanitaris, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente celebrada els dies 12 i 13 de març a Bilbao i oberta per la Diputada d’Agricultura de la Diputació Foral de Bizkaia, Irene Pardo.

La jornada es va celebrar al Palacio Mendibile seu del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Txakoli amb la presència de representants del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tècnics de les CC.AA., de les diputacions florals, d’Universitats i d’empreses.

En el transcurs de la jornada es varen exposar els treballs realitzats i l’evolució dels que està realitzant el Ministeri d’Agricultura i els Òrgans competents de les diferents Comunitats Autònomes en relació a les inspeccions dels equips d’aplicació de fitosanitaris.

  • Cursos de directors i inspectors realitzats i previstos a les diferents Comunitats Autònomes.
  • Evolució i millores de l’aplicació informàtica per a la gestió de les inspeccions, tant per a ITEAFs com per als Organs Competents.
  • Procés d’Autorització, ITEAFs autoritzades i Plans d’Inspecció.
  • Implantació del Programa d’Inspeccions d’equips a la Comunitat Foral de Navarra.

Per complementar es varen realitzar ponències tècniques sobre diversos temes relacionats amb les ITEAFs

  • Tècniques i assaig per a mitigació de derives en plantacions.
  • Revisions d’equips en el sector de la remolatxa sucrera.
  • Innovacions tecnològiques dels equips d’aplicació presentades a FIMA2014
  • Optimització de l’aplicació en l’olivera.
  • Problemàtica fitosanitària i equips de tractament en una explotació vinícola de Bizkaia.

PrevenControl inicia els tràmits per exercir com a entitat d’inspecció ITEAF

PrevenControl inicia els camí per a convertir-se en Entitat d’Inspecció d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris. PrevenControl aposta per a dotar la seva unitat mòbil amb la tecnologia d’inspecció més avançada, així com un equipament interior del vehicle que permetrà fer les inspeccions i els tràmits que d’elles derivin d’una forma àgil i còmode. Sense deixar de banda la seguretat i la salut tant del seus inspectors com dels clients.

Això converteix a la unitat mòbil de PrevenControl en la més avançada i millor equipada del mercat. A banda d’agilitzar les inspeccions, permetrà desplaçaments més còmodes amb tot l’equipament necessari i poder oferir les inspeccions a casa de l’agricultor.