Publicació Ordre reguladora de les ITEAF a Catalunya

El passat dimecres dia 30/12/2015 es va publicar, per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Ordre ARP/372/2015 d’inspeccions periòdiques d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

Es una normativa derivada del RD 1702/2011 de 18 de novembre, relatiu a inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris i de la Directiva Europea 2009/128/CE d’us sostenible de plaguicides, i es la ordre reguladora de les ITEAF a Catalunya

Estableix i regula per al territori català, entre d’altres coses, la determinació dels equips d’aplicació de fitosanitaris que cal inspeccionar, la prioritat i periodicitat d’aquestes inspeccions, l’autorització de les estacions ITEAF, els criteris per a la realització d’inspeccions, i el règim sancionador d’acord a la Llei 43/2002 de sanitat vegetal

En els següents links us podeu descarregar en pdf tant la ordre reguladora com Llei amb el règim sancionador: