Jornada demostració ITEAF – Fira Sant Josep de Mollerussa

El proper dia 12 de març, la unitat ITEAF de Prevencontrol estarem presents en la Jornada de demostració d’equips d’aplicació de fitosanitaris per a conreus extensius i d’estacions ITEAF, enmarcada en la 143a Fira de Sant Josep de Mollerussa.

En aquesta jornada que es celebrará a la localitat d’Ivars d’Urgell es portarà a terme una demostració en camp dels diferents equips d’aplicació de fitosanitaris, així com la presentació i exposició de les estacions ITEAF, i entre elles la de Prevencontrol.

cartell demo Ivars

Prevencontrol ITEAF en la reunió del grup de treball del MAGRAMA

Prevencotrol, SA com a entitat ITEAF acreditada va ser convidada i va participar en la reunió anual del grup de treball del MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, que aquest any es va celebrar a les instal·lacions del campus de la Universitat de Zaragoza a la localitat d’Osca. En aquesta reunió es van tractar temes estretament relacionats amb la gestió, problematiques, criteris i plans de futurs de les inspeccions tècniques dels equips d’aplicació de fitosanitaris, a nivell nacional.