Jornades ITEAF a Lleida ciutat i Amposta

Els dies hàbils de les festes nadalenques, abans de fi d’any, la nostra unitat mòbil ha estat realitzant inspeccions ITEAF a Lleida ciutat i voltants, i a la localitat d’Amposta (Montsià) i contorns.

En les inspecions realitzades a Lleida capital, s’han visitat diferents indrets de les partides de l’Horta de Lleida per poder atendre als diferents titulars dels equips. Les inspeccions a Amposta han estat organitzades en col·laboració amb la gestoria del Sr. José Callarisa.

Aquestes jornades han permés la inspecció d’equips de diferent tipologia i singularitat.

Setmana d’inspeccions a Miralcamp i Pinós

La setmana del 15 al 19 de desembre la unitat mòbil ITEAF de Prevencontrol ha estat realitzant inspeccions d’equips d’aplicacions de fitosanitaris a les localitats de Miralcamp (El Pla d’Urgell) i de Pinós (Solonès).

Les jornades d’inspecció portades a terme a Miralcamp es van organitzar en col·laboració amb la Cooperativa Agrària de Miralcamp SCCL per als equips d’aplicació dels seus socis, i les de Pinós amb col·laboració amb l’Ajuntament d’aquest municipi per als equips de tots els veïns del mateix.

Tot i que el temps no va acompanyar massa, es van poder realitzar inspeccions tant a equips hidràulics (com barres per a cereal o d’aplicació d’herbicida a fruiters) com hidropneumàtics (atomitzadors) de diferents característiques.

Inspeccions ITEAF a Fruitona (Aitona)

Del dia 1 al dia 12 de desembre la unitat mòbil ITEAF de Prevencontrol ha portat a terme les inspeccions dels equips d’aplicació de fitosanitaris dels socis de la SCCL del Camp de Sant Gaietà d’Aitona (Fruitona). Tot i que s’ha donat alguna inspecció desfavorable els defectes s’han pogut subsanar durant el periode en el que la unitat mòbil ha estat fent les inspecció i el balanç final ha estat d’un 100 % d’inspeccions favorables ja sigui en la primera o en la segona inspecció.

Els socis de Fruitona es troben adherits a Producció Integrada, en la que la periodicitat de les inspeccions es de 4 anys.

La totalitat dels equips inspeccionat han estat equips hidropneumàtics (atomitzadors) utilitzats en cultius d’arbres de fruita dulça.

PrevenControl obté l’acreditació com a ITEAF per a prestar serveis a la comunitat d’Aragó

El Departamento de Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente del Govern d’Aragó autoritza a l’empresa PrevenControl l’inici de l’activitat com a estació d’Inspecció Tècnica dels Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF) per a la inspecció periódica en aqueta comunitat autònoma d’aquests equips, referenciats en l’article 3 del RD 1702/2011, de 18 de novembre, i pel que s’inclou en el cens d’estacions ITEAF de Catalunya.

 

Per a rebre més informació o sol·licituds d’ITEAF es poden dirigir a www.iteafprevencontrol.com