Setmana d’inspeccions a Cooperativa d’Albatàrrec

Organitzat per la Cooperativa Agrícola d’Albatàrrec, la setmana del 20 al 24 d’octubre hem estat fent inspeccions als equips d’aplicació de fitosanitaris dels socis de la cooperativa d’aquesta localitat. Els productors associats a la Cooperativa Agrícola d’Albatàrrec estan adscrits a Producció Integrada i una bona part de les màquines inspeccionades ja havien estat inspeccionades en anys anteriors.

La totalitat dels equips han estat atomitzadors de diferent indole, tipologia i edat. Tot i que s’han donat inspeccions desfavorables inicialment, els titulars han pogut corregir els defectes detectats durant el periode en el que hem estat prestant el servei, de manera que a final del periode d’inspecció la totalitat dels equips inspeccionats han resultat favorables, en primera o segona instància.

 

 

Auditoria de control superada

El passat dia 10 d’octubre durant les nostres labors habituals d’inspecció d’equips d’aplicació de fitosanitaris vam ser auditats pel personal especialitzat del Centre de Mecanització Agrària del Departament d’Agricultura, per tal de terminar si els procediments i activitats que desenvolupem durant les inspeccions son adequades i correctes.

Aquesta auditoria ha estat superada sense cap tipus de requeriment per part del Departament d’Agricultura, la qual cosa justifica i dona garantia del correcte funcionament i procediment, i validesa de les inspeccions que portem a terme a Prevencontrol.

Jornades d’inspecció a Cervera i localitats veïnes

Els passats dies 18 de setembre i 9 d’octubre Prevencontrol ITEAF va portar a terme inspeccions d’equips d’aplicació de fitosanitaris a la localitat de Cervera i localitats veïnes. Els equips inspeccionats van ser en la seva totalitat polvoritzadors hidràulics de barra per a cultius herbàcis. La pràctica totalitat dels equips inspeccionats van resultar favorables al final de les jornades, gràcies en part a la participació de Maquinària Agrícola Gidar, SL  que a petició dels titulars va prestar servei de manteniment i reparació “in situ” de les petites deficiències detectades. D’aquesta manera les inspeccions desfavorables van poder ser revisades de nou per segona vegada dins la mateixa jornada i resultar favorables.

 

Xerrada informativa i jornada d’inspeccions al municipi de Llobera

Organitzat per l’Ajuntament del municipi de Llobera (Segarra) per facilitar la prestació del servei d’inspecció dels equips d’aplicació de fitosanitaris dels veins del seu municipi, el passat dia 16 de setembre, els inspectors de Prevencontrol van portar a terme, en les instal·lacions de l’ajuntament, una xerrada informativa dirigida als titulars dels equips d’aplicació de fitosanitaris per exposar els criteris d’inspecció i facilitar que els titulars tinguessin els equips en correcte estat en el moment de realitzar les inspeccions.

Posteriorment, el dia 2 d’octubre Prevencontrol va realitzar jornada d’inspecció per als equips d’aplicació titularitat dels veïns. Durant la inspecció es va obsequiar als titulars de les màquines inspeccionades amb uns guants per a protecció contra productes químics.

IMG_4323.JPG