Nova NTP dedicada a la Inspecció dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) ha editat una nova Nota Tècnica Preventiva (NTP) dedicada a la inspecció dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

ITEAF

La NTP recull, de forma resumida, els requisits legals que han d’acomplir les inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris en virtut del R.D. 1702/2011.

Us podeu descarregar la NTP clickant aqui.

Recordeu que si heu de passar aquest tipus d’inspeccions ens podeu demanar hora aqui.